Booking form

Administratorem danych osobowych jest firma Hola Amigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 lok. 27. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

Administrator of personal data is Hola Amigo sp. z o.o. address: Warszawa (00-336), ul. Kopernika 34 lok. 27. Personal data provided will be used in order to reply to the request according to the T&C.